بند قاف چیست؟

پاداش بند قاف
در این طرح درنظر است نسبت به ارتقاء کارایی در تعداد ۶۰۰ هزار موتورخانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی اقدام شود. از این تعداد موتورخانه ۵۰۰ هزار واحد مربوط به ساختمان های مسکونی (هر ۵۰۰ مترمربع زیربنای مفید حرارتی مسکونی معادل یک موتورخانه) و ۱۰۰ هزار واحد مربوط به ساختمان های اداری، تجاری (هر۱۰۰۰مترمربع زیربنای مفید حرارتی غیرمسکونی معادل یک موتورخانه) می باشد. سرمایه گذار بخش خصوصی یا عمومی بایستی دارای رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات یا خدمات انرژی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
سرمایه¬گذار در صورت نداشتن رتبه بایستی با یک شرکت پیمانکار دارای رتبه فوق الذکر به صورت مشارکتی (joint venture) ثبت نام نماید. سرمایه گذار متقاضی با ثبت نام در سامانه “به سما” و باارائه اطلاعات لازم ،توسط سامانه ارزیابی و ظرفیت قراردادی آن با دریافت اطلاعات از طریق وب سرویس سامانه ساجات(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تعیین خواهد شد. سرمایه گذار براساس ظرفیت قراردادی اعلام شده می تواند با شرکت های گاز استانی قرارداد (مشارکت بخش خصوصی و عمومی) منعقد نماید.

 

مراحل بند ((ق))

از طرف دیگر متقاضیان (صاحبان ساختمان و موتورخانه) از طریق سامانه “به سما” با درج کد اشتراک گاز و کدپستی و مشخصات خود و ساختمان ثبت نام می نمایند. با توجه به کد اشتراک گاز اعلامی اطلاعات مصرف ۴ سال گذشته مشترک از طریق وب سرویس شرکت ملی گاز ایران دریافت و با توجه به اطلاعات آب و هوایی شهر محل استقرار ساختمان (دریافتی از طریق وب سرویس سازمان هواشناسی کشور)، معادله خط مبنا و نمودار مربوطه براساس پروتکل اندازه گیری و صحه گذاری توسط سامانه ارائه می گردد.
اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و معادله خط مبنا در اختیار سرمایه گذاران قرارداده خواهد شد. سرمایه گذاران با مراجعه به ساختمان متقاضی و تکمیل کاربرگ B1، پیشنهاد خود را (شامل قیمت، میزان صرفه جویی و …) ارائه می کنند. در صورت وجود چند سرمایه گذار برای ساختمان موردنظر، پس از دریافت نظر بازرس صحه گذاری، سامانه (با استفاده از فرمول مربوطه) برنده رقابت را تعیین می کند.
در این طرح از خدمات شرکتهای دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته‌های تاسیسات و خدمات انرژی استفاده می شود. برای نظارت بازرسی اندازه گیری و صحه گذاری طرح نیز از شرکتهای دارای رتبه در رشته‌های تاسیسات و بهینه‌سازی انرژی استفاده خواهد شد. در محاسبات صرفه‌جویی طرح مذکور شرایط مصرف گاز و برق معین هر ساختمان با توجه به تاریخچه آن در شرکت ملی گاز و شرکت توانیر مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس برای آن یک خط مبنا تعریف می‌شود و در دوره پس از اجرای بهینه‌سازی با اجرای تصحیحات آب و هوایی مصرف گاز همان ساختمان به دست آمده و صرفه‌جویی برای آن محاسبه می‌شود. مجری طرح شرکتهای گاز استانی است و شرکتهای دارای صلاحیت فوق قراردادهای خود را با شرکتهای گاز استانی امضا می کنند. مدت زمان بازپرداخت صرفه‌جویی‌ها برای ساختمان‌های تجاری و اداری ۳۰ ماه و مدت زمان بازپرداخت در ساختمان‌های مسکونی ۴۰ ماه است و بهای گاز صرفه¬جویی پرداختی توسط شرکت نفت با توجه به روش صرفه¬جویی می¬تواند تا سقف rial/m3 4500 باشد.

مراحل شماتیک بند قاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *