سطوح کیفی و اعتبار دوره ها


دوره های داخلی و بین المللی اکسون:

این برای کارمندان و شبکه سراسری نمایندگان و تیم های خدمات پس از فروش و نصاب های شرکت اکسون می باشد. نفرات برتر و مورد تایید از نظر کاری و حرفه ای ، جهت دوره های آموزشی تکمیلی خود با هزینه شرکت جهت شناخت کیفی هرچه بیشتر محصولات و دستگاه هایی که شرکت اکسون نماینده آنها در ایران می باشد به اروپا اعزام شده و در شرکت های معتبر بین المللی همکار و شریک تجاری اکسون ، دوره های تکمیلی خود را با اخذ گواهی نامه پایان دوره در شرکت مربوطه ادامه می دهند.

دوره های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور:

شرکت اکسون با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور در بخش ارتباط با صنعت با توجه به نیازهای فنی شبکه ی نمایندگی و خدمات پس از فروش و همکاران خود در سراسر کشوراین دوره ها را اعلام و برگزار می نماید.لازم به ذکز است در پایان این دوره ها و در صورت قبولی درامتحان پایان دوره ،مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور به ایشان اعطا خواهد شد.

دوره های آموزشی دانشگاه تربیت مدرس:

دوره های آموزشی که با همکاری شبکه کارآفرینی کشورودانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد، دارای سطح کیفی بسیار بالایی بوده و تنها کسانی که دارای مدرک آکادمیک با سوابق شغلی مرتبط قادر به ثبت نام در ابن دوره ها هستند . در پایان دوره گواهی پایان دوره از طرف دانشگاه تربیت مدرس ( دارای رتبه ی چهار بین دانشگاه های کشور می باشد) صادرمی گردد .لازم به ذکراست که گواهی نامه ی پایان دوره آموزشی صادره مورد تایید وزارت علوم می باشد.

exon-learn-course

دوره های آموزشی تخصصی

ممیزی انرژی

مدیریت انرژی

تجهیزات و سیستم های تاسیساتی نوین ساختمان

دسیستم های کنترل هوشمند