سیستم چگالشی

علاوه بر در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، تاثیر قابل توجه آن بر جنبه های زیست محیطی نیز از دیگر پارامترهای مهم بهره گیری از این تجهیزات است.

کاهـــش میـــزان ســـر و صـدا پایین بودن صدای تولیدی دیگ های چگالشی در زمان کارکرد ازجمله مزایای این تجهیز نسبت به بویلرهای متداول می باشد. قابلیت تغییر ظرفیت و کنترل پذیـری دیگ های چگالشی ،با قابلیت تغییر ظرفیت بصورت پیوسته که می توانند مطابق با نیاز حرارتی ساختمان تنظیم شوند. درحالی که بویلرهای متداول مورد استقاده قابلیت تغییر ظرفیت کارکرد را نداشته و بدین ترتیب استهالک دستگاه و مصرف بالای انرژی به وقوع می پیوندد. باتوجه به سیستم کنترلی پیشرفته دیگ های چگالشی، این فرآیند به صورت کاملا اتوماتیک انجام می گیرد. کاهش میزان فضای اشغال شده در موتورخانه کوچک بودن ابعاد و پایین بودن وزن دیگ های چگالشی از جمله مزایای متعدد این سیستم مــی بــاشد که سبــب کاهش هزینه های حمل و نقل و نصب نیزمی گردد. این سیستــم در زمان نصب به فونداسیون نیازی ندارد و قابلیت جانمایی در مجاورت دیوار را دارد.

رانــــدمــــان بــــالا از مهمترین مشخصه های دیگ های چگالشی ،راندمان بالای این سیستم ها نسبت به سیستم های متداول می باشد (۹۹ %در مقایسه با ۷۰% و با ارزش حرارتی ۱۱۱% گاز دارای راندمان ۱۰۸% در زمان کندانس کامل) در دیگ های چگالشی، میزان مصرف سوخت در قیاس با بویلرهای معمولی بسیار کمتر می باشد (هزینه ی گازمصرفی بنا به زیربنای ساختمان بین ۳۵% تا ۵۵% کاهش می یابد ) که سبب کاهش هزینه های پرداختی انرژی خصوصا در ساختمان های بلند مرتبه (به دلیل ضرایب مصرف تصاعدی) می گردد. علاوه بر در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، تاثیر قابل توجه آن بر جنبه های زیست محیطی نیز از دیگر پارامترهای مهم بهره گیری از این تجهیزات است.

 

نصب و راه اندازی دیگ های چگالشی:

سهولت در نصـــب و راه انـــدازی باتوجه به اینکه تمامی اتصاالت دیگ های چگالشی در بالای دستگاه واقع شده اند، فرآیند لوله کشی و اتصال آن به دیگ با سهولت انجام می گیرد.

دیگ های چگالشی کاملا بی صدا و بدون لرزه و ارتعاش می باشند و نیازی به اجرای فونداسیون و زیرسازی برای کاهش ارتعاش ندارند. تســـهیل تعـــمیر و نگهــــداری به دلیل دسترسی ساده و آسان به تمام اجزای دیگ های چگالشی از طریق پانل جلویی سیستم، تعمیر و نگهداری سیستم با سرعت بالا و کمترین هزینه ممکن می باشد.

علاوه بر هوشمند بودن دیگ های چگالشی با استفاده از سیستم های کنترل جانبی می توان سیستم BMS بسیار کارآمد ی را برای تاسیسات ساختمان اجر کرد که برخی از این اقدامات و راهکارهای ارایه شده توسط شرکت اکسون برای دیگ های چگالشی شامل موارد زیر می باشند:

 

خدمات و ماژول های دیگ چگالشی :

 • منوبندی بر روی نمایشگر LCD جهت برنامه ریزی دیگ (قابلیت نصب بر روی دستگاه و یا در هر نقطه دیگر از ساختمان ).
 • همچنین قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت نمایش و تنظیم تمامی پارامترها
 • ارتباط از طریق تلفن و موبایل و در نهایت اتصال به سیستم مدیریت مرکزی ساختمان .
 • مدیریت زمانی و برنامه ریزی عملکردی دیگ های چگالشی جهت کارکرد تمام اتوماتیک .
 • تـجهـیـزات کنـتـرلی و ماژول های برنامه ریزی و کنترل مجهز به سنسور دمای هوای بیرون
 • قابلیت برنامه ریزی زمانی جداگانه برای آب گرم مصرفی و سیکل گرمایش
 • اتصال سنسوردمای اتاق جهت اندازه گیری شرایط آسایشی .
 • استفاده از یک ما ژول جهت کنترل چندین بویلر و سیستم گرمایشی .
 • قابلیت کنترل و برنامه ریزی چندین سیکل مستقل گرمایش با یک دیگ.
 • کنترل هوشمند جبران ساز محیطی

 

ماژول مدیریت سیکل های گرمایشی

 • اقداماتی که در این ماژول ارایه می شود:
 • قابلیت کنترل چندین سیکل گرمایش متفاوت از طریق اتصال ما ژول ها مدیریت کارکرد پمپ ها و شیر های کنترل
 • قابلیت برنامه ریزی و مدیریت یک یا چند سیکل گرمایش مستقل
 • قابلیت کنترل دمای سیکل هاب ی گرمایش متناسب با دمای هوای بیرون
 • تنظیمات بسیار ساده با انتخاب سیکلهای مختلف تعریف شده

 

ماژول مدیریت و کنترل سیکل خورشیدی و دیگ چگالشی

این ماژول سبب صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی به دلیل مدیریت مرکزی سیکل خورشیدی و بویلر خواهد شد.خدماتی که در این ماژول ارایه می شود شمل:

 

 • قابلیت برنامه ریزی و مدیریت یک یا دو سیکل خورشیدی مجزا
 • تنظیمات انتخابی سیکل های مختلف تعریف شده
 • اندازه گیری و نمایش میزان گرمای اکتسابی از خورشید
 • قابلیت کنترل اختالف دما برای یک مصرف کننده
 • اتصال به سیستم مدیریت ساختمان(BMS)

ماژول مدیریت و کنترل سیکل خورشیدی و دیگ چگالشیماژول مدیریت و کنترل سیکل خورشیدی و دیگ چگالشی

 

 

 

 

ماژول آبشاری و مدیریت یکپارچه دیگ های چگالشی

این ماژول شامل قابلیت کنترل و مدیریت یکپارچه چندین دیگ چگالشی بصورت همزمان

 • قابلیت مدیریت هدر متوازن کننده جریان
 • تنظیمات بسیار ساده با انتخاب سیکلهای مختلف تعریف شده
 • قابلیت اتصال به سیستم مدیریت ساختمان(BMS)

سایر ماژول های دیگ چگالشی

 • ساعت رادیویی و سنسور دمای هوای بیرون جهت تنظیم اتوماتیک زمان ساعت رادیویی جهت تنظیم اتوماتیک زمان
 • گیرنده بی سیم برای سنسور دمای هوای بیرون
 • سنسور بی سیم دمای هوای بیرون
 • ترموستات بی سیم تنظیم دمای بویلر

ماژول ارتباطی LON-ISM4

 • جهت اتصال به سیستم مدیریت ساختمان (BMS ) در قالب شبکه استاندارد LON

 

ماژول کاربری WRS

 • برنامه ریزی و کنترل دیگ ها از طریق کامپیوترو نرم افزار
 • اتصال مستقیم و یا از طریق تلفن و سیم کارت به دیگ
 • دارای پورت RS232 و USB
 • ارسال SMS به موبایل

 

مدیـریـت سیکل های گرمـایشی

با استفاده از ماژول های کنترلی متنوع می توان تمامی سیکل های گرمایشی مورد نیاز در ساختمان را پیاده سازی و مدیریت نمود و با استفاده از این ماژول های کنترلی سیستم کامل مدیریت انرژی ساختمان BMS را در بخش گرمایش اجرا نمود، که به اختصار به برخی از این سیکل ها اشاره می شود.

 

 • مدیریت سیکل گرمایش رادیاتور و آب گرم مصرفی
 • مدیریت سیکل گرمایش از کف و آب گرم مصرفی
 • مدیریت همزمان آب گرم مصرفی و دو سیکل گرمایش از کف از طریق هدرمتوازن کننده جریان
 • مدیریت یکپارچه و همزمان آب گرم مصرفی و دو سیکل گرمایش گرمایش از کف از طریق هدرمتوازن کننده جریان
 • مدیریت سیکلهای گرمایشی کف، گرمایش رادیاتور،
 • مدیریت یکپارچه و همزمان دو پکیج در سیکل گرمایش از یـک گرمایش رایاتور و آب گرم مصرفی
 • مدیریت یکپارچه و همزمان در سه سیکل گرمایش از کـف، رادیاتور، آب گرم مصرفی و خورشیدی
 • مدیریت همزمان سه سیکل گرمایش از کف ، یک سیکل گرمایش مدیریت سیکل گرمایش از کف و رادیاتور آب گرم مصرفی، استخر و جکوزی.

سیکل گرمایش رادیاتور و آب گرم مصرفی و سنسور محیطی

نرم افزارهای مورد استفاده جهت سایزینگ و آبشاری کردن دودکش ها

جهت آبشاری کردن و سایزینگ قطر دودکش ها ی مورد استفاده در دیگ های چگالشی، بخصوص در زمانی که طول و ارتفاع دودکش بیش از مقدار عنوان شده در جداول ارایه شده از طرف شرکت سازنده باشدو یا در صورت (cascade ) نصب آبشاری چندین دیگ چگالشی تیم فنی مهندسی شرکت مشاوران نیرو و انرژی اکسون، از نرم افزار kesa aladin استفاده می کنند. این نرم افزار مطابق استانداردهای روز اروپا در خصوص کانال های اگزاست و دودکش ها طراحی شده است.

نرم افزار kesa aladin جهت سایزینگ دودکش دیگ های چگالشی