ممیزی انرژی

l-01l-01-r

دوره آموزشی ممیزی انرژی

ممیزی انرژی راهکاری جهت تعیین وضعیت موجود مصرف انرژی در یک سیستم، شناسایی فرصت‌های بهبود و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌باشد. ممیزی انرژی در سطوح مختلف (ممیزی انرژی عبوری، مقدماتی و جامع) قابل انجام است. سازمان هدف ممیزی انرژی می تواند یک ساختمان، یک کارخانه، یک صنعت و یا هر مجموعه دیگری باشد.

در این مجموعه آموزشی، اطلاعات کاملی در خصوص مفهوم و مبانی ممیزی، انواع و سطوح ممیزی، ابزارهای لازم برای انجام ممیزی، استانداردهای موجود در این زمینه، و ... ارائه می‌گردد.فرم ثبت نام دوره های آموزشی تخصصی

کد دوره

عنوان دوره

221

اصول و مبانی ممیزی انرژی

222

ممیزی انرژی در ساختمان

223

ممیزی انرژی در صنعت

224

ممیزی انرژی الکتریکی

225

تجهیزات اندازه گیری درممیزی انرژی

226

بهسازی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

227

بهسازی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در صنعت

228

بازیافت انرژی در سیستم حارتی برودتی

229

سیستم های بازیافت حرارت در واحدهای صنعتی

230

بهینه سازی سیستم های بخار

231

معاینه فنی و ارتقا سیستم و کارایی موتورخانه

232

عایقکاری حرارتی

  مشخصات دانشجو
  آدرس دانشجو
  اطلاعات تحصیلی
  دوره آموزشی
  1. اصول و مبانی ممیزی انرژیممیزی انرژی در ساختمانممیزی انرژی در صنعتممیزی انرژی الکتریکیتجهیزات اندازه گیری درممیزی انرژیبهسازی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمانبهسازی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در صنعتبازیافت انرژی در سیستم حارتی برودتیسیستم های بازیافت حرارت در واحدهای صنعتیبهینه سازی سیستم های بخارمعاینه فنی و ارتقا سیستم و کارایی موتورخانهعایقکاری حرارتی
  2. صحت موارد مندرج در فرم ثبت نام مورد تایید است.