مدیریت انرژی

l-02l-02-r

دوره آموزشی مدیریت انرژی

نقش و اهميت انرژي در دنياي كنوني بر كسي پوشيده نيست و در حال حاضر، انرژي به يكي از عوامل بسيار مؤثر در فرآيند توسعه جوامع تبديل گشته است؛ از طرفی، رشد روزافزون استفاده از منابع انرژی، محدود بودن منابع انرژی فسیلی و اثرات مخرب زیست‌محیطی استفاده از انرژی فسیلی، کشورها و جوامع را بر آن داشته است که به صرفه‌جویی در مصرف انرژی توجه ویژه داشته باشند. در کنار استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر همچون خورشید، باد و ... ،کاهش تلفات انرژی، بازیافت انرژی و بهره‏بردن از فرآیندها و تجهیزات با کارایی بالا، و به طور کلی مدیریت انرژی نقش بسزایی در صیانت از منابع انرژی، محیط زیست و کاهش هزینه‌های انرژی برای جوامع و نیز مصرف‌کنندگان دارد.

در این مجموعه آموزشی، اطلاعات جامعی در خصوص مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی در صنعت، مدیریت انرژی در ساختمان، استانداردهای مدیریت انرژی از جمله استاندارد ISO 50001، و ... ارائه می‌گردد.

کد دوره

عنوان دوره

321

مدیریت و برنامه ریزی انرژی

322

مدیریت  انرژی در ساختمان

323

مدیریت انرژی در صنعت

324

مدیریت تخصصی انرژی حرارت

325

مدیریت تخصصی انرژی برق

326

سیستم مدیریت انرژی بر اساس استانداردISO50001  و ISO2011

327

طراحی جامع مدیریت انرژی در صنعتفرم ثبت نام دوره های آموزشی تخصصی

  مشخصات دانشجو
  آدرس دانشجو
  اطلاعات تحصیلی
  دوره آموزشی
  1. مدیریت و برنامه ریزی انرژیمدیریت انرژی در ساختمانمدیریت انرژی در صنعتمدیریت تخصصی انرژی حرارتمدیریت تخصصی انرژی برقسیستم مدیریت انرژی بر اساس استانداردISO50001 و ISO2011طراحی جامع مدیریت انرژی در صنعت
  2. صحت موارد مندرج در فرم ثبت نام مورد تایید است.