ثبت نام دوره

فرم ثبت نام


دانش پذیر گرامی،

جهت ثبت نام در دوره های شرکت اکسون فرم زیر را تکمیل کرده تا از برگزاری زمان دوره مورد نظر مطلع شوید.

  مشخصات دانشجو
  آدرس دانشجو
  اطلاعات تحصیلی
  دوره آموزشی
  1. ممیزی انرژیمدیریت انرژیتجهیزات نوین ساختمانیسیستم های کنترل هوشمندمبحث 19 مقررات ملی ساختمانالمان های طراحی تاسیسات ساختمان های انرژی صفر و سبزاصول طراحی ساختمان های بلندمرتبهکاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان
  2. صحت موارد مندرج در فرم ثبت نام مورد تایید است.